Skład miesięcznika „Nasz Kolporter”

Skład miesięcznika „Nasz Kolporter”

Skład 52-stronicowej gazetki Kolportera.